Onderstaande titels zijn het zeker waard om gelezen te worden.

Kinderen kunnen door de wensen en eisen van hun omgeving in de knel raken doordat ze zich hierdoor te veel aanpassen en zo hun 'ware zelf' verdringen. Maar je kunt als volwassene wel jezelf veranderen, jezelf repareren, jouw verloren integriteit heroveren. Dat kun je doen door te besluiten de in jouw lichaam opgeslagen kennis van wat vroeger gebeurd is, nader te bekijken en deze dichter bij je bewustzijn te brengen. Dat is geen gemakkelijke procedure, maar het is de enige die je de mogelijkheid biedt eindelijk de onzichtbare en toch zo wrede gevangenis van de kindertijd te verlaten en jezelf te transformeren van onbewust slachtoffer van het verleden in een verantwoordelijk mens die zijn geschiedenis kent en ermee leeft.

'Ken U zelve' prijkt op de Tempel van het Orakel van Delphi. Op het Forum Romanum in Rome kijkt de Romeinse God Janus vanaf de stadspoort naar binnen en naar buiten; hij bewaart de sleutel. Wie ben je van binnen, wie ben je van buiten? Ook wij splitsen onszelf in een Januskop, een dubbelgezicht. De zonzijde zetten wij in de etalage en de schaduwkant verbergen wij in de kelder. Uit angst! Waarom zijn wij gespleten geraakt? Wie zijn wij ècht? Slachtoffer? Dader? Wat is de bedoeling?
Aan elk psychisch probleem liggen zinvragen ten grondslag. Welke specifieke les leert liefde èn het tegendeel daarvan jou in dit leven? De sleutel ligt in jouw karakter. Het geeft richting in keuzes, maar ook zin aan jouw lijden.

Waarom helpt nadenken vaak niet bij het nemen van beslissingen? Waarom vindt je een liedje dat al weken op nummer 1 staat leuker dan een liedje dat je voor het eerst hoort? En hadden Mozart en Einstein een beter functionerend bewustzijn dan wij, of was het hun onbewuste dat hen tot genieën maakte?
We plaatsen het bewustzijn op een voetstuk, zien het als de kroon op de evolutie en denken dat het ons onderscheidt van andere dieren: dat het ons verstandig en rationeel maakt, dat het de baas is in ons brein en dat het ons gedrag stuurt. Ons onbewuste daarentegen zien we als ondergeschikt. Het is niet meer dan een hulpje van het bewustzijn. Het slimme onbewuste laat zien dat juist het onbewuste allesbepalend is. Ons onbewuste stuurt onze gevoelens, ons denken en ons gedrag,